Teon teesejä

Esteettiset kaaret ja alitajuiset suunnat muuttavat kehon siveltimeksi

Teoksesta

Pohjimmiltaan taide syntyy sarjasta tekoja, ja hyvässä taiteessa niille syntyy painoarvoa. Tässä teoksessa tutkitaan, kuinka liikkeestä kasvaa teko. ”Teon liike” on merkinnyt paluuta liikkeen konkreettisiin lähteisiin: Kehon rakenteisiin ja mittasuhteisiin, painoon, työntämiseen, viskaamiseen, vetämiseen, päästämiseen. Olemme veistäneet liikettä kuten kuvanveistäjä. Konkreettinen lähde ei saa kuitenkaan kahlita liikettä liikaa, sen on hyvin pian löydettävä oma abstrakti kehityssuunta. Teoksessa liikkeelliset teesit saavat myös kirjallisen vastineensa, eräänlaisen Kekoni-metodin.
Elävä ihminen tekee tekoja huomaamattaan jatkuvasti. Jotkut teot vaikuttavat itseen, toisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan voimakkaammin kuin toiset, näin teosta tulee merkityksellinen – se jättää jäljen.

Teoksessa poraudutaan Petri Kekonin liikkeellisiin teeseihin kuten:

  • Esteettiset kaaret ja alitajuiset suunnat muuttavat kehon siveltimeksi
  • Keho toimii sekä liikeen synnyttäjänä, että tappajana
  • Kehon rakenteet ovat liikkeen perusta, sen laajuuden rajoittaja
  • Etunoja on nähtävä sisältä, muoto on tuntemus
  • Tanssi on kaipuuta muuhun eliömuotoon
  • Kehoa ei voi liikuttaa kiinnostavasti muuten kuin sisältä käsin
  • Jokainen liike on lävistys, tilallinen tai kehollinen penetraatio

Teoksen työryhmä

Koreografia ja visualisointi: Petri Kekoni
Tanssijat: Tuomas Mikkola (2017), Thomas Freundlich (2011), Riina Huhtanen, Maija Kiviluoto, Tanja Illukka
Äänisuunnittelu: Antti Nykyri
Valosuunnittelu: Matti Jykylä
Pukusuunnittelu: Monika Hartl
Tuottaja: Maria Junno (2017), Akseli Kaukoranta (2011)
Tuotanto: Petri Kekoni Company
Uusi ensi-ilta: 1.4.2017 Cirko Maneesi, Helsinki
Ensi-ilta: 22.9.2011. Stoa – Itä Helsingin kulttuurikeskus, Helsinki.

Teoksesta sanottua

”Teosten arkkitehtoninen jylhyys, voimakas äänimaailma ja vahvoja kontrasteja ja selkeitä muotoja luova valosuunnittelu (Matti Jykylä) antoivat raamit ennen muuta liikkeen tarkastelemiseen…Teon teesejä oli eräänlaista liikkeellä veistämistä. Tanssijat lähtivät kehittämään jotain konkreettista tekoa, kuten viskaamista tai vetämistä. Milloin tekomme muuttuvat sellaisiksi, joilla on merkitystä ja milloin jäävät vain ohimeneviksi liikkeiksi.”
– Maria Säkö, HS 22.4.2017

”… Esitys on nimittäin hieno, ja koreografilla harkittua liikemateriaalia näyttää riittävän jopa tunnin mittaiseen teokseen. Tanssijat tuntuvat liikkuvan vahvasti intuition ohjaamina, silti kurinalaisesti. Liike imaisee taikapiiriinsä täysillä. Kekoni on luonut ajallisen taideteoksen, jossa liike lihallistaa teon.”
– Jussi Tossavainen, HS 25.9.2011

”… Kekonin liikkeellinen luomiskyky näyttää olevan ehtymätön. Neljälle tanssijalle tehty koreografia suorastaan virtasi aina uutta liikettä tuntumatta silti yhtään ahdetulta. Teoksen tanssijat olivat äärimmäisen läsnäolevia ja intensiivisiä. Heidän tanssissaan liike tuli lihalliseksi ja keholliseksi teokseksi, joka jätti jäljen mieleen.”
– Annikki Alku, Demari 27.9.2011