Vierasperäisiä muunnelmia

Konfliktit, itsemurhapommittajat ja raiskaajat vertautuvat hauraan runollisuuden kanssa.

Vierasperäisiä muunnelmia 2009 & 2017

Vierasperäisiä muunnelmia tutkii, mitä vieraus ja tuttuus tarkoittavat ja mihin raja vedetään. Suurin osa ihmisen luomista rajoista on keinotekoisia, mutta osa niistä välttämättömiä asioiden ja ilmiöiden ominaislaatujen käsittelemiseksi. Ihminen tuntee useimmiten tarvetta kuulua johonkin joukkoon; tässäkin teoksessa muodostuu joukkoja, jotka käyvät dialogia liikkeen keinoin. Liikkeiden ja eleiden rinnakkain asettelu tuottaa kommunikaatiota sekä pakottaa katsojaa valitsemaan. Teoksessa vallitsee voimakas dualistisuus.

Liikemateriaalin peruslähtökohta on nyt kollektiivisuudessa, tässä teoksessa liikkeen merkitys syntyy sen suhteesta toiseen. On tarkoituksenmukaista, että esiintyjät edustavat näennäisesti eri ihmistyyppejä. Eroavaisuuksien pohdinta on tuonut meidät lähelle maailmaa, jossa asiat sekoittuvat hurjaa vauhtia. Teos saa yhteiskunnallisen viitekehyksen, jossa konfliktit, itsemurhapommittajat ja raiskaajat vertautuvat hauraaseen runollisuuteen.

–Petri Kekoni

Teoksen työryhmä

Koreografia ja konsepti: Petri Kekoni
Sävellys: Jovanka Trbojevic
Valosuunnittelu: Matti Jykylä
Pukusuunnittelu: Joanna Weckman
Tanssijat 2017: Jonna Eiskonen, Saku Koistinen, Eero Vesterinen, Terhi Vaimala, Sofia Ylinen, Esete Sutinen
Tanssijat 2009: Esete Sutinen, Gabriela Aldana-Kekoni, Andrius Katinas, Sofia Karlsson, Eero Vesterinen, Terhi Vaimala
Pianisti: Tuija Hakkila
Valokuvaaja: Erno Soralipas (2017), Kirsi Saarhelo (2009)
Tuottaja: Maria Junno (2017), Akseli Kaukoranta (2009)
Tuotanto: Petri Kekoni Co./ Liikkeen puolesta ry.
Uusi ensi-ilta: 19.4.2017 Suvilahden Tiivistämö, Helsinki
Ensi-ilta: 13.11.2009. Suvilahden vanhan kaasutehtaan Tiivistämö, Helsinki

Teoksesta sanottua

”Kekonin luomassa liikkeessä yhdistyy ahdistava väkivaltaisuus, ihmisen pahoinvointi ja herkkä yhteisön tuki, turva ja yhdessä olo. Nätyöksen eri elementit on jatkuvassa dialogissa välillä toisiaan tukien, välillä harmoniaa rikkoen. Tanssijoiden roolit vaihtuvat ilman mahdollisuutta vetää rajaa siihen kuka milloinkin on vahva tai heikko, johtaja tai seuraaja, ryhmässä tai yksin.”
”Liikkeen, kehon ja äänen dialogia oli koko ryhmän tuottamana mielenkiintoista katsoa. Teos oli kokonaisuudessaan visuaalisesti, esteettisesti, kiehtovaa koettavaa.”

– Anna Olkinuora, NURMagazine 22.4.2017

”Vierasperäisiä muunnelmia puolestaan loi liikkeellä väkivaltaista kuvastoa ja ristiriitoja. Katsoja joutui valitsemaan, ketä katsoi ja minkä joukon puolelle asettui.
Virtuoottisten tanssijoiden kirkas ja väkivahva liike dynaamisine hyppyineen ja kulmikkaine muotoineen oli tehokkaasti vieraannuttavaa. Ankara kahtiajakoisuus sai myös tulkitsemaan teosta nykyisen maailmantilan kuvana.”

– Maria Säkö, HS 22.4.2017

”Petri Kekonin uutuudessa kauneus on tummaa ja viiltävää… teoksen ja rujon ympäristön välinen jännite ja vuoropuhelu on osattu nostaa uudelle tasolle”
”Kekonin liikekieli on voimakasta ja tarkasti aksentoitua, mutta samanaikaisesti myös pehmeää ja jopa haurasta. Se ilmentää sitä, kuinka pieni ero on agressiivisen ja ystävällisen liikkeen välillä. Ja kuinka helppo on juuttua väkivaltaan sekä itseään suojellakseen että maksaakseen takaisin saamansa kohtelun.”

– Annikki Alku, Demari 19.11.2009

”Kekoni koreografiassa on riemastuttavaa runsautta ja tarttuvaa fyysisyyttä. Omaleimainen tekijä on työstänyt liikeilmaisuaan pitkäjänteisesti, purjeisiin on tarttunut hyvältä tuntuva puhuri. Vierasperäisiä muunnelmia tarjoaa vaativan mutta palkitsevan katsomiskokemuksen.”

– Tuomo Railo, Liikekieli.com 11.2.2010