Taiteellinen näkemys

Teoksen alkuvaiheessa minulle on tärkeää työskennellä tanssijoiden kanssa ilman muuta informaatiota kuin itse liike, koska liikkeen riippumattomuus toisista elementeistä on taiteellisen itsenäisyyden tae. Ainut elementti, jonka kanssa kommunikoin teosten syntyvaiheessa on ympäröivä tila, sekä ulkotila että kehon sisätila.  Jos puhutaan arkkitehtuurista tanssitaiteessa, se on nähtävä yhtä lailla kehon sisäisenä kuin ulkoisena hahmotuskeinona. Sisältä eletty liike on taiteeni ydin.

Minusta puhtaalla liikkeellä kerrottu tarina ei ole lähimainkaan kerrottu loppuun. Tunnustaudun täten liikkeen vaalijaksi ja sen jalostajaksi. Liikkeen jalostuksella tarkoitan, että teos teokselta kasvaa liikkeellinen kaanon, merkityksellisten liikkeiden ja eleiden joukko. Jotkut liikelauseet ovat matkanneet teosten mukana jo useita vuosia, ja joskus jotkut lauseet saattavat tulla esiin aikojen takaa myös.

Liikkeen luomisessa minun pitää päästä lähteelle, sinne missä mikä tahansa tunnetila ja mikä tahansa liikerypäs on mahdollinen. Tällaisessa, tavallaan shamanistisessa olotilassa, ympäröivät tanssijat ja heidän kykynsä napata ja muistaa liikkeitä ja tuntemuksia on oleellinen: Tanssija on alkuvaiheessa liikkeiden synnyn todistaja ja siinä mielessä tavallaan liikkeen kätilö, sen ulos auttaja. Olemme siis tanssijan kanssa symbioosissa synnyttämässä teosta, vaikka teoriassa liike tulee minulta.

Läpi työskentelyhistorian minulle on ollut tärkeää yhdistää raivoisa ekspressionistinen primitiivisyys monumentaaliseen arkkitehtoniseen näyttämöajatteluun. Työskentelen näin hallitsemattoman ja hallitun rajapinnoilla. Tämä näkyy teoksissani toisaalta vaikeasti hallittavina sisäsyntyisinä liikkeen ryöppyinä ja toisaalta tarkkana muotokielenä.

Mutta sitten: Vaikka kuinka paasataan liikkeen tärkeydestä, kaikkein tärkein ja oivaltavin hetki koko teoksessa voi olla se kohta, jolloin kaikki on paikallaan hiljaa – näyttämölle syntyy jännite. Usein liikkeellä tuodaan pois kuonaa ja elämän likaa, raivoisan ja vimmaisen tanssin jälkeinen kaikkensa antanut rento tanssija on kaunis näky. Kaikella tällä pyritään karistamaan maailma pois hartioilta nähdäksemme ihmisyyden ytimeen.

–Petri Kekoni